08. Ders: 56. Sayfa; Ticaret Malındaki Zekatta Şartlar - Sahih Fıkhu's-Sünne / Musa Ebu Cafer

29 Nis, 2018

546
Etiketler: Ticaret, Zekat, şart, Mal